• Drążarka wgłębna CHAMER CM-434EL rok produkcji 2015 ( s.c)  zdjęcie plik : maszyny nr 7522
  • Spawarka Laserowa  Sigma Laser – zdjęcie plik : maszyny nr 7505
  • Centrum Obróbkowe MDT L610 rok produkcji 2015 ( s.c)   zdjęcie plik : maszyny nr 7568
  • Elektrodrążarka wgłębna  NOVICK AF 1300 -kom  zdjęcie plik : maszyny nr 7534
  • pionowe centrum obróbcze TBI VC 1270 Smart Mill -kom
  • Laser SIGMA SWA300 -kom
  • Suwnica
  • Tokarka
  • Piła taśmowa
  • Flota samochodów o zróżnicowanym tonażu pozwalającym na serwis from door to door 7 dni w tygodniu.